top of page
posekid4.PNG

Ki sa ki sou nou

Nou se timoun ki BEZWEN yo

Vizyon Entènasyonal pou Timoun ki Bezwen se yon òganizasyon entènasyonal san bi likratif ki gen objektif pou ede timoun pòv k ap viv nan tout mo a, espesyalman nan Etazini nan Amerik, nan Repiblik Ayiti ak nan Repiblik Dominikèn.

(...)

Vizyon Entènasyonal bay timoun nou yo zouti ki nesesè pou yon avni briyan ak rekonpanse. Nou bay timoun nou yo edikasyon, manje, rad ak medikaman. Nou ede yo tou avèk lojman ak abri.

(...)

Vizyon Entènasyonal pou Timoun Bezwen yo devlope pou kreye yon apwòch holistic pou sèvi popilasyon espesyal sa a. Nou ofri yon etalaj de pwogram eksplwate enèji timoun yo ak kreyativite sipòte moun ki pi pòv yo ak pi vilnerab atravè mond lan.

(...)

Organizationganizasyon nou an ap chache englobe estim pwòp tèt ou, endepandans, diyite ak otosifizans, yon sans de disiplin ak nasyonalis, respè, endepandans pwòp tèt ou, ak yon dezi ranfòse pou siksè.

Reyalize yon enpak pozitif nan lavi timoun nou yo se objektif prensipal Vizyon Entènasyonal pou Timoun Bezwen yo. Objektif sa a mare ak plizyè aktivite nou yo ak pwojè yo. Pwogram nou yo pwomèt pou leve, geri, sipòte, ankouraje ak amelyore anfans timoun nou yo pou asire yo yon pi bon laj granmoun.

bottom of page