top of page
School Supplies
PayPal ButtonPayPal Button

Pwogram kontinyèl nou yo

Don ou yo pèmèt nou ede dè milyon de timoun atravè mond lan kote yo pi bezwen epi kontinye devlope nouvo opòtinite pou ede apre lekòl nan katye pòv yo. Mèsi.

Vizyon Entènasyonal pou Timoun Bezwen fèt pou ede timoun pòv k ap viv nan ak andeyò Eta Etazini nan bay edikasyon, manje, rad, medikaman, ak ede ak lojman.

Vizyon Entènasyonal pou Timoun Bezwen te anvizaje yon apwòch holistic pou sèvi ak ki baze sou pwogram nou yo ofri yon solisyon a timoun ki pi pòv yo ak vilnerab atravè mond lan.

Organizationganizasyon an anvizaje yon modèl solisyon holistic sipò depandans ki konbine sipò diyite, responsablite, endepandans, endepandan, ak siksè. Fè yon diferans nan lavi timoun nou yo se pwen kle pou Vizyon Entènasyonal pou Timoun Bezwen yo.

Atravè diferan pwogram ak aktivite nou yo, Vision International for Needed Children sèmante ak angajman pou sèvi timoun ki defavorize epi angaje tou pou fè yon diferans nan lavi yo.

Kids Reading Book in Park
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page